Verhuur afvalcontainers

Verhuurder van afvalcontainers Wondelgem - S.D.S Bouwwerken

Bouwwerken levert afval met zich mee. Het is niet de bedoeling dat U deze zelf verzamelt. Daarom voorziet SDS Bouwwerken ook in een eigen containerdienst. U kunt van deze dienst gebruik maken zonder dat U het team inhuurt voor andere diensten. Contacteer SDS voor tarieven over deze dienst.

S.D.S Bouwwerken contacteren


max. 400 resterende tekens


DISCLAIMER: Om ongewenste e-mail te vermijden worden berichten gescreend alvorens ze worden doorgestuurd naar S.D.S Bouwwerken. Commeriële berichten worden NIET doorgestuurd. Klik hier voor meer informatie.